Bieliace pásiky a zubné pasty Crest

Obchodné podmienky

 

Podmienky nakupovania

1. Kúpna zmluva vzniká momentom potvrdenia objednávky Predávajúcim medzi zmluvnými stranami Kupujúci a Predávajúci. Všetky podané objednávky sú považované za záväzné od momentu potvrdenia objednávky mailom od predávajúceho.

 

Kupujúci: zákazník, ktorý si tovar objedná prostredníctvom e-shopu alebo priamo prostredníctvom emailovej správy odoslanej na emailovú adresu Predávajúceho.

 

Predávajúci: prevádzkovateľ a majiteľ e-shopu bieliacepasiky.webnode.sk, ktorého firemné a kontaktné údaje sú:

 

DKV Innovative, s.r.o.

Moyzesova 36 

040 01  Košice

 

IČO: 48 180 025

DIČ: 2120081194

IČ DPH: SK2120081194

DIČ: 2120081194
IČ DPH: SK2120081194

Sme platcami DPH.

 

2. Tovar je možné objednať priamo prostredníctvom e-shopu www.bieliacepasiky.webnode.sk alebo aj prostredníctvom súkromnej emailovej správy odoslanej na adresu crest3dwhite@pobox.sk.

2. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.
3. Všetky ceny sú uvedené v mene EURO, ceny sú konečné a nemenné.

4. Pri každej objednávke je potrebné uviesť všetky potrebné údaje kupujúceho. Každá objednávka je potvrdená. Každú objednávku potvrdíme spätným e-mailom do dvoch pracovných dní.

5. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo spresnenie objednávky, pokiaľ napríklad ide o vyššiu hodnotu objednávky, nejaké chýbajúce alebo nepresné údaje atď.

6. Zákazník súhlasí, že bude dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia pri používaní služieb obchodu www.bieliacepasiky.webnode.sk vrátane Zákona o ochrane osobných údajov a nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou.

7. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za všetky škody, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp. že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

8. Vykonaním registrácie zákazník dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov predávajúcemu.

9. Predávajúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu.  

 

Podmienky zasielania a doprava

10. Tovar sa rozosiela len v rámci Slovenskej republiky. Po dohode s predávajúcim je možné zasielať aj do zahraničia za určitých podmienok, ktoré určí predávajúci. Cenové podmienky dopravy sú uvedené v rubrike Doprava.

11. Zásielka je zasielaná prostredníctvom Slovenskej pošty formou dobierky 1. triedy pri platbe prostredníctvom dobierky, alebo ako doporučená zásielka pri platbe prevodom na účet predávajúceho. Platba formou dobierky znamená, že zákazník platí za tovar až pri preberaní zásielky na svojej pošte. Pri platbe prevodom na účet  alebo pomocou PayPal poskytne predávajúci zákazníkovi svoje číslo účtu, resp. PayPal emailové konto, na ktoré mu má byť odoslaná platba za tovar po potvrdení objednávky.

12. K odoslaniu tovaru dôjde najneskôr do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky v prípade doručenia a teda aj platby formou dobierky 1. triedy. V prípade platby prevodom na účet dôjde k odoslaniu tovaru doporučenou zásielkou do 2 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho.

13. Tovar je zákazníkovi doručený deň po odoslaní tovaru predávajúcim.  Je záujmom predávajúceho doručiť tovar zákazníkovi čo najskôr a preto predávajúci odosiela tovar väčšinou ešte v deň objednávky po jej potvrdení emailovou správou odoslanou z adresy crest3dwhite@pobox.sk.

14. Zákazník preberá od prepravnej služby alebo pošty len zásielky bez viditeľného poškodenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol. Ak po rozbalení zásielky zistí, že obsah bol prepravou poškodený, upozorní okamžite - do jedného pracovného dňa - písomne alebo telefonicky predajcu. 

 

Reklamácia

15. Reklamácia sa riadi podľa Občianskeho zákonníka.

16. Zákazník je povinný okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrieť a bezodkladne oznámiť prípadné závady výrobku emailom na adresu crest3dwhite@pobox.sk.

17. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, v zásielke musí byť priložená kópia ústrižku z dobierky, prípadne iný doklad o zaplatení a číslo účtu na ktorý Vám budú vrátené peniaze.
18. Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť v nasledujúcich prípadoch:
a. Tovar bol poškodený pri preprave: v prípade, že dodávka vykazuje zjavné chyby prepravného obalu, je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie.
b. Ak dôjde k porušenie ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.
c. Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním alebo obsluhou, použitím, ktoré sú v rozpore

s návodom na obsluhu.
d. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácií.
e. Tovar bol poškodený prírodnými živlami.
f. Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií.

 

Vrátenie tovaru
 

19. Zákazník má právo vrátiť zakúpený tovar do 7 dní od prevzatia, bez udania dôvodu.
20. Vrátený tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, v pôvodnom stave a schopný ďalšieho predaja, zásielka musí obsahovať pôvodnú účtenku a číslo účtu, na ktorý Vám budú vrátené peniaze.
22. Pri reklamácii alebo vrátení tovaru sú kupujúcemu vrátené len peniaze za tovar, nie poštovné a balné. Tovar, prosím, zasielajte len bežnou balíkovou službou, dobierku neprijímame.
23. V prípade zasielania reklamovaného tovaru poštou je potrebné, aby bol už vykonaný vyššie uvedený prvý kontakt, bez predchádzajúcej dohody nebude reklamovaný tovar prijatý k reklamácií, predávajúci má právo zásielku odmietnuť.
24. Ak zistíte, že Vám bol omylom zaslaný iný tovar ako ste si objednali, kontaktujte nás prosím okamžite na crest3dwhite@pobox.sk. Budeme sa snažiť túto záležitosť čo najrýchlejšie bezplatne vyriešiť. 

25. Nakoľko tovar predáva súkromná osoba formou jednorazového výpredaju a teda sa nejedná o podnikateľskú činnosť, právny vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom zodpovedá vzťahu medzi dvoma súkromnými osobami, čo znamená, že po právnej stránke sa budú všetky záležitosti spravovať výlučne podľa Občianskeho zákonníka a ochrana spotrebiteľa poskytovaná zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (hlavne právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od dodania tovaru) nie je povinná. Predávajúci však poskytuje určité záruky zákazníkovi uvedené v týchto obchodných podmienkach pre zabezpečenie čo najväčšej spokojnosti zo strany zákazníka s poskytovanými službami.

 

Odmietnutie, nevyzdvihnutie zásielky
 

26. V prípade odmietnutia alebo nevyzdvihnutia zásielky z iného dôvodu, než je uvedené v bode 15., je objednávateľ povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s dopravou tam i späť vrátane balného, storno poplatku, dobierku atď. Suma sa vypočíta podľa objednanej služby. Výzva k úhrade bude zaslaná so splatnosťou 7 dní od jej vyhotovenia. Objednávateľ súhlasí s náhradou spôsobenej škody bez výhrad. Náhradu škody je objednávateľ povinný uhradiť aj v prípade, ak v objednávke uviedol neexistujúcu poštovú adresu, na ktorej sa nenachádza poštová schránka s jeho/jej menom. V prípade nezaplatenia náhrady škody objednávateľ súhlasí s uvedením jeho mena a emailu na blacklist (verejný zoznam neplatičov). 
 

Ochrana osobných dát
 

27. Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupech - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov . Zákazník prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Zákazník tiež prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Využitím predaja prostredníctvom tejto internetovej stránky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách na našej internetovej stránke e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť zaslaním spätného emailu, v ktorom vyjadríte svoj záujem o zrušenie týchto informačných služieb.
 

Záverečné ustanovenia
 

28. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.07. 2010.

 

 

Kontakt

Zubné pasty Crest - info a objednávky:

crest3dwhite@pobox.sk

DKV Innovative, s.r.o.
Moyzesova 36
04001 Košice

+421910 966 423

IČO: 48 180 025
DIČ: 2120081194
IČ DPH: SK2120081194
Sme platcami DPH.

IBAN: SK81 0900 0000 0050 7239 2288
Číslo účtu: 5072392288/0900
SWIFT: GIBASKBX

Vyhľadávanie

© bieliacepasiky.webnode.sk 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode